Våra projekt

Vår verksamhet förklaras som bäst i våra projekt. Nedan har vi några exempel.

Energy stories

är ett projekt i Uppsalaregionen där studenter, inom ramarna för sina studier, antar företag och kommuners dagsaktuella hållbarhetsutmaningar.

Flex-o-mat

är ett projekt som arbetar med möjligheter med effektutjämning i
storkök. Genom effektmätningar skapas exempelvis förståelse för vilka maträtter som är särskilt effektkrävande eller vilken utrustning som helst inte bör köras samtidigt. I projektet kartläggs effektanvändningen i flera skolkök i Uppsala och både tekniska och beteenderelaterade lösningar testas för att minska effektanvändningen.

STUNS Academy

är ett koncept där studenter från riktigt spännande Energy stories-projekt anställs och får arbeta vidare med att lösa aktuella hållbarhetsutmaningar.

CUSIN

är ett projekt där CONNECT Region Uppsala, Uppsala Innovation Centre,
STUNS, Ignite Sweden och Neld International Consulting har gått samman för att öka kommersialiseringen av energiinnovationer, med hjälp av en treårig finansiering från Energimyndigheten.

Energilösningar i världsklass

utvecklar en unik miljö som ökar möjligheterna för snabbare utveckling av nya energilösningar. Målet är att skapa virtuella och fysiska testbäddar, öppna data och olika affärsstödjande processer för innovatörer och företag.

STUNSnet AI-projekt

STUNSnet AI-projekt är en förlängning av ett projekt i Energy Stories 2020.
Region Uppsala önskade en funktion för smartare fastighetsstyrning för att spara
energi, klimat och pengar och som de inte kunde hitta på marknaden och som sedan dess utvecklas vidare av studenter.

Live-in Smartgrid

är ett initiativ som arbetar med att lösa effektproblematiken i Uppland där näten är extra utsatta. Vi samarbetar med kommunen, innovativa företag och forskare och använder eldata för att hitta lösningar till framtidens smarta energisystem.

Klimatneutrala Uppsala 2030

Klimatneutrala Uppsala 2030 handlar om att göra Uppsala fossilfritt och förnybart till 2030. STUNS är med som projektpartner och arbetar bland annat med att främja medborgardialog.

Klimatneutrala Uppsala 2030 är en del av Viable Cities.

Cirkulär Uppsala

Cirkulär Uppsala går ut på att främja återbruk inom byggbranschen genom samarbete mellan byggföretag i Uppsala.

Arbetshubbar på landsbygden

I Björklinge kommer det under hösten 2022 vara möjligt att arbeta från en pop-up hubb. Målet är att undersöka hur intresset för pop-up hubbar ser ut och om det kan bidra till ett minskat bilåkande.

Finansiering

Projekten finansieras av bland annat: