Skip to main content

Vi medverkar till nya lösningar inom energi och miljö

STUNS Energi är ett verksamhetsområde inom STUNS – Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle. Vi ska medverka till att utveckla Uppsalaregionen som en ledande testbädd inom energi- och miljöområdet där nya tekniker, tjänster och affärsmodeller prövas och utvecklas.

sv_SE