Skip to main content

Stories

På STUNS driver vi Stories – där studenter ges möjlighet att vidareutveckla Uppsalas testbäddsmiljöer. Det gör vi för att det är ett ypperligt sätt att förena unga talangers nytänk med behovet av att få fram nya hållbarhetslösningar.

STUNS Academy

STUNS anställer studenter för att se till att deras kompetens och kreativa tänkande nyttjas! Detta görs genom att studenter tar vidare sitt Stories-projekt eller arbetar med annat aktuellt projekt hos en organisation, detta kallar vi STUNS Academy.

CUSIN 2.0

är ett projekt där Uppsala Innovation Centre, STUNS och CONNECT har gått samman för att öka kommersialiseringen av energiinnovationer med hjälp av finansiering från Energimyndigheten. STUNS ansvarar för att matchmakea behov och kompetens inom energiområdet samt arrangera mötesplatser för dessa frågor.

Climate neutral Uppsala 2030

Climate Neutral Uppsala 2030 is about making Uppsala fossil-free and renewable by 2030. STUNS is a project partner and works, among other things, to promote citizen dialogue.

Climate neutral Uppsala 2030 is part of Viable cities.

Rural pop-up work hub

During 2023, it will be possible to work from a pop-up hub in Björklinge. The aim is to investigate the interest in pop-up hubs and whether it can contribute to a reduction in car use.

Effektkapning i verksamheter

As of today the situation with energy in Sweden and Europe is very strained. The prices for electricity are at an all-time high, and could get even higher. There is also a chance that the electricty will not be enough for some hours of the winter.

By moving the use of electricity in functions that use alot of electricty like kitchens, swimming pools, saunas and washing facilities in Fyrishov, UKK and Viktoria we are helping by cutting effect-peaks. By using what we have learned from Skolfastigheters project with the cutting of effect-peaks in school kitchens, we are now broadening the concept, to make it work in different areas.

The project is carried out by STUNS, aswell as Arenor och Fastigheter. The project is being financed by Vinnova and Energimyndigheten.

EFFORT

EFFORT is a trilateral development cooperation between Sweden, Uganda and Rwanda. The purpose is to promote science that is close to society and science related to the global sutainability goals.

Today there is a gap between society and academia. EFFORT is created to work as a bridge between the society and the academic world.

Climate neutral Enköping 2030

Climate neutral Enköping is about making Enköping fossil-free and renewable by 2030. STUNS is a project partner and mainly works with carbon budgets, among other things.

Climate neutral Enköping 2030 is part of Viable cities.

HIP – Hållbar innovationskraft på landsbygden

HIP syftar till att stärka dialogen och hitta behoven inom hållbarhet på landsbygden i Region Uppsalas alla kommuner, för att sedan projektifiera behoven och matcha dem mot studenter vid Uppsala universitet och SLU.

Målet är att hitta flertalet behov och från dem samskapa fyra hållbarhetsrelaterade studentprojekt tillsammans med behovsägare från näringsliv och samhälle, som ska leda till praktiska steg mot uppfyllandet av hållbarhetsmål.

SCALE UP

Projektet har genom NetZeroCities fått finansiering av Europeiska unionens Horisont 2020-program för forskning och innovation, enligt bidragsavtal nr 101036519. NetZeroCites är en plattform som stödjer Europeiska Cities Missionen som är en del av The Euorpeeán Green Deal där finansieringen kommer från Horizonprogrammet. Utlysningen syftar till att pilotstäder ska testa och implementerar innovativa tillvägagångssätt för snabb utfasning av Co2-utsläppen i staden och bidra med en mer klimatneutral strategi för stadens utveckling under ett tvåårigt program. STUNS ingår i projektet tillsammans med Uppsala kommun, Uppsalavatten och Uppsalahem för aktiviteter som handlar om en aktiverad koldioxidbudget, cirkularitet och invånaren.

STUNS ska arbeta med att stötta den cirkulära omställningen genom sin samverkansfunktion och skapa experimentering, kunskapsspridning och uppskalning!

SIKT – Smartare innovationsklimat i Östra Mellansverige

Smartare Innovationsklimat i Östra Mellansverige (SIKT) syftar till att bidra till ett smartare innovationsklimat som kan skapa förutsättningar för en positiv näringslivs- och samhällsutveckling, där samspelet är tydligt mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Projektet bidrar till att öka verksamheternas innovationskapacitet.

Arbetet är branschöverskridande och projektet har flertalet samarbetspartners som kommer delta med olika case där metodiken som utvecklas kan appliceras och testas på konkreta utmaningar. Projektmålet är att arbeta fram en metodik för innovationsstöd kopplat till samskapande och testbäddar som inkluderar miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, cirkularitet och digitalisering.

UPPFLEX

Flexibility is a key factor for utilizing all resources more efficiently in the energy system. New price signals through local flexibility markets and new business models can enable the realization of the significant theoretical potential for flexibility that exists.

The project UppFlex aims to take a comprehensive approach to address the capacity challenge in the Uppsala region by gathering the participating actors' experiences from the local flexibility market that has been in operation in Uppsala for four winter seasons. The market initially started within the CoordiNet project and is now continuing as the Uppsala Flexibility Market

UppFlex is led by the USER research group at Uppsala University and is being carried out in collaboration with Vattenfall Eldistribution, STUNS, Power Circle and the municipality of Uppsala.

Från samverkan till samskapande

STUNS har fått i uppdrag att intervjua personer vid Uppsala kommun och Uppsala Universitet för ta reda på vad som behövs för ökat samskapande mellan de två aktörerna. Detta med visionen om ett längre pilotprojekt där vi går från samverkan till samskapande!

DANSMÄSTAREN

Dansmästaren är en  multifunktionell byggnad som representerar nytänkande på flera sätt.  Framförallt på det energitekniska området. I nära samarbete mellan Uppsala parkering, STUNS och Uppsala universitet fungerar nämligen Dansmästaren som en test-/forskningsstation för praktisk tillämpning av smart energiteknik.

På taket finns en stor solcellspark och med hjälp av en avancerad batterianläggning kan den egenproducerade energin användas för att avlasta stamnätet när många bilar laddas samtidigt. Dansmästaren förväntas utgöra en del av lösningen på kapacitetsbristen i Uppsala. Den tekniska flexibilitetspotentialen i fastigheten omfattar en solcellsanläggning, ett batterilager och hundra stationer för elbilsladdning med V2G-teknik.

Avslutade projekt

Nedan finns det exempel på tidigare projekt som har avslutats.

Energilösningar i världsklass

develops a unique environment that increases the opportunities for faster development of new energy solutions. The goal is to create virtual and physical test beds, open data and various business support processes for innovators and companies.

STUNSnet AI-projekt

STUNSnet AI project is an extension of a project in Energy Stories 2020. The Uppsala region wanted a function for smarter property management to save energy, climate and money and which they could not find in the market and which have since been further developed by students.

Flex-o-mat

is a project that works with opportunities with power equalization in commercial kitchen. By measuring the power use, we can, for example understand which dishes are particularly power-intensive, or which equipment should not be run at the same time. In addition to mapping the effect use in five different school kitchens within Uppsala municipality, the spring has focused on solutions to increase effect awareness among kitchen staff
Through power measurements, for example, an understanding of which dishes are particularly power-demanding or which equipment should not be run at the same time is created. In the project, the power usage in several school kitchens in Uppsala is mapped and both technical and behavior-related solutions are tested to reduce the power usage.

Live-in Smartgrid

is an initiative that works to solve the power problem in Uppland where the networks are particularly vulnerable. We collaborate with the municipality, innovative companies and researchers and use electricity data to find solutions for the smart energy systems of the future.

Circular Uppsala

Circular Uppsala is about promoting recycling with in the business of building and other circular solutions through cooperation, shared knowledge and curiosity through out the Uppsala region.

en_GB