Skip to main content

STUNS deltar i Almedalen!

Under Almedalen 2022 håller projekten Flex-o-Mat och Live-in Smartgrid  i seminariet Överdimensionera elnät eller nyttja elnätens infrastruktur smartare, skolköken visar vägen den 5 juni. Flex-o-Mat visar exempel på hur skolkök kan arbeta för att nyttja elnäten på ett mer effektivt sätt. Live-in Smartgrid lyfter sedan diskussionen kring elnätsinfrastruktur och hur det kan nyttjas till en mer generell nivå.

I panelen sitter representanter från Energimarknadsinspektionen, Svenska kraftnät, Sustainable innovation och Schneider Electrics för att bidra med olika perspektiv. Även publiken får möjlighet att delta i diskussionen. Seminariet hålls på Hållbarhetsarenan som anordnas av Sustainable innovation.

Flex-o-Mat – Köksskärm som visar effektdata i realtid.

Här hittar du eventet

Mer om Live-in Smartgrid:

Live-in-Smartgrid drivs av STUNS Energi och Sustainable Innovation i samverkan med ett 20-tals samarbetspartners. Projektet finansieras av Vinnovas medel för testbäddar inom miljöteknik och går ut på att etablera och visa upp möjligheter för framtidens lösningar inom smarta elnät. Detta görs exempelvis genom pilotprojekt där ny teknik inom smarta elnät testas och att samla in och ta fram högupplöst elanvändningsdata.

Besök Live-in Smartgrids hemsida

Mer om Flex-o-Mat:

I projektet Flex-o-Mat samarbetar fastighetsägare och skolköksverksamhet för att utforska möjligheterna till att jämna ut effektanvändningen i storkök. Bland annat genom effektmätningar, beteendeförändringar och tekniska lösningar. Flex-o-Mat finansieras av

Besök Flex-o-Mats hemsida
sv_SE