Skip to main content

Mätdata från Flex-o-Mat

Mätdata inhämtas från flera skolkök i Uppsala kommun och skolkök i andra delar av länet. Effektdatan tillgängliggörs via Sveriges dataportal och på Energiportal Region Uppsala. För att öka effektmedvetenheten i köken testades en applikation i Tiundaskolan i Uppsala som senare ska kunna användas i fler skolkök. Under hösten undersöktes även möjliga tekniska lösningar. Nedan kan du klicka dig vidare till effektmätningar från skolköken. Antal portioner köken tillreder står i respektive länk.

Exempel – mätdata från två dagar i Tiundaskolan

Bilden visar mätdata i Grafana från två dagar i Tiundaskolans kök. Effektanvändningen kan se olika ut beroende på vilken köksutrustning som används och vilka maträtter som tillagas.

Till vänster i bilden, ”Grytor”, visas hur effektanvändningen kan se ut när det främst är grytor som används för att laga skollunch. Det som stod på menyn för dagen var Dagens gröna: Pasta med sås verde och Dagens rätt: Pasta med ost- och kalkonsås.

Till höger i bilden, ”Ugnar”, visas hur effektanvändningen ser ut när det främst är ugnar som används för att laga skollunch. Det som stod på menyn för dagen var Dagens gröna: Quinoabiffar med klyftpotatis och BBQ-sås och Dagens rätt: Lättpanerad fiskfilé med kokt potatis och gräddfilssås.

Har du frågor eller vill veta mer? 

För information om projektet, kontakta Fredrik Björklund: fredrik.bjorklund@stuns.se.

Frågor till Måltidsservice, kontakta Sandra Harbom: sandra.harbom@uppsala.se.

Projektet drivs av STUNS Energi tillsammans med Skolfastigheter, Måltidsservice i Uppsala kommun och CIT Energy Management. Projektet finansieras av 

sv_SE