Skip to main content

I projektet Flex-o-Mat undersöker vi hur effekttoppar kan minskas. Därför har ett förändrat körsätt testats i fyra av Måltidsservice skolkök under våren där kökspersonalen har fått välja förändringar utifrån kökens egna förutsättningar. Kökspersonalen använder köksskärmarna som installerades i höstas för att se effektbelastningen i realtid genom färgerna grönt, gult och rött.

Hur kan effekttoppar minskas genom förändrade rutiner och ökad medvetenhet?

Ett förändrat körsätt har bland annat handlat om hur Måltidsservice kökspersonal på ett aktivt sätt koordinerar sina aktiviteter för att sprida ut användningen av köksapparaterna över tid. Det här kallas för att dela upp användningen i sekvenser. Ytterligare ett förändrat körsätt är att laga mat på reducerad effekt genom inställningar som redan finns i ugnarna.

Vårens mätningar visar skillnad! Likaså har det förändrade körsättet skapat medvetenhet och engagemang hos kökspersonalen där det finns möjlighet till att ge återkoppling och att reflektera kring vad som fungerar och vad som kan bidra till effekttoppar.

I höst startar nästa spännande steg i Flex-o-Mat!

Tillsammans med Skolfastigheter kommer ett tekniskt system testas som raderar ut vissa av effekttopparna. Det här gör att topparna plattas ut och inte kan nå över en bestämd nivå. När topparna plattas ut kommer inte samma behov av elservis att finnas. Elservis är storleken på elkablarna som förbinder fastigheten med distributionsnätet. Målet är att testa det tekniska systemet i 1-3 av skolköken där testerna av förändrat körsätt skedde under våren. Samarbetet med Måltidsservice och Skolfastigheter möjliggör här en kombination av både beteenderelaterade förändringar hos kökspersonalen tillsammans med ett tekniskt system som installeras i fastigheten. Nu fortsätter vi jakten på att kapa effekttoppar!

Visionen med Flex-o-Mat

Genom kombinationen av beteendeförändringar och ett tekniskt system vill vi visa ett konkret exempel på att lite som 25–30 % av den nuvarande elservisen (elkablarna) som är norm idag behövs för att förse en skola med 1000 elever med tillräckligt mycket kapacitet. Som en följd skulle kostnaderna för fastighetsägare minska samtidigt som belastningen på elnätet i Uppland minskar.

Läs mer om Flex-o-Mat
Här finns mätdata från skolköken

Tiundaskolans kök

Flex-o-Mat finansieras av

sv_SE