Skip to main content

Female Energy Evening är ett av de event som STUNS energi anordnar. Syftet med eventet är att inspirera kvinnor och icke-binära att ta sig in i energibranschen.

STUNS bjuder in olika talare för att berätta om energibranschen och inspirera framtida kvinnor inom energibranschen. Olika energibolag bjuds också in till eventet för att få presentera sina verksamheter i en spännande pitchparad!

Female Energy Evening välkomnar alla, men riktar sig särskilt till studenter inom alla studieriktningar som är kvinnor eller ickebinära. Vad du pluggar spelar ingen roll – vi vill visa att energi- och rymdbranschen erbjuder ett universum av möjligheter.

Med skenande elpriser och omfattande miljökonsekvenser är energifrågan hetare än någonsin. Samtidigt utforskar människan en annan verklighet bortom vår planet, i rymden. Som spännande, snabbt växande teknikområden utgör energi och rymden två av de viktigaste framtidsbranscherna. För att ge en kvinnlig inblick i dessa mansdominerade branscher arrangeras Female Energy Evening!

sv_SE