Skip to main content

Tester kring smart styrning

Inom projektet Morgondagens mobilitetshus – Dansmästaren pågår just nu tester i en så kallad ”forskningstvilling”.

Vad innebär det att ha en forskningstvilling?

I det här fallet innebär det att samma teknik för smart styrning av laddstolparna som i Dansmästaren testas vid Ångströmlaboratoriet. Det här ger en möjlighet att utmana systemet och göra ännu mer tester innan det används av kunder i en större skala i Dansmästaren. Insikterna från testerna på forskningstvillingen kan sedan överföras till Dansmästaren i ett mer färdigt skick.

Vad är smart styrning?

Smart styrning innebär att laddningen av elbilar styrs på ett sätt som inte belastar elnätet. Det görs genom att ladda under timmarna på dygnet när efterfrågan på el är lägre. Smart styrning innebär att den befintliga infrastrukturen nyttjas när elnätet inte är belastat. På grund av kapacitetsbristen i region Uppland finns det ett stort behov av lösningar som bidrar till minskad belastning på elnätet.

Det nära samarbete mellan STUNS Energi, en doktorand vid Uppsala universitet, Akademiska hus och Charge Amps som pågått under våren i forskningstvillingen till Dansmästaren är unikt och ger möjlighet till snabb feedback. Genom samverkan mellan flera aktörer är det möjligt att tillsammans utveckla systemen och sammanföra kunskap från flera områden.

Mer om Dansmästaren – Morgondagens mobilitetshus:

Projektet Morgondagens mobilitetshus är ett samarbete mellan Uppsala Parkerings AB, STUNS och avdelningen för Elektricitetslära vid Uppsala Universitet. Idag hör projektet ihop med parkeringshuset Dansmästaren i Rosendal och dess forskningstvilling i en av Akademiska hus fastigheter vid Ångströmlaboratoriet. Morgondagens mobilitetshus startade 2018 med ett studentprojekt i Energy Stories och är idag något så unikt som en levande testbädd för forskning och utveckling på smarta elnät.

Dansmästaren – Morgondagens mobilitetshus finansieras av

sv_SE