Skip to main content

AI för energieffektivare fastigheter

Under våren har tidigare kunskaper och lösningar från FRYGG kring energieffektivare fastighetsdrift anpassats för att kunna integreras med region Uppsalas nätverkssystem. Sedan maj har AI-systemet testats i region Uppsalas huvudkontor. Resultaten från testerna är att AI-systemet kan skicka värden, vilket är intressant för hur vi i framtiden framleder värme till fastigheten. Nu pågår utvärderingar av vårens tester av AI-systemet.

Studenterna som arbetade med FRYGG som ett projekt inom Energy Stories har nu tagit examen. Därför söker vi nya studenter som vill fortsätta utveckla och arbeta vidare med det här under kommande Stories!

Läs mer om Stories här

Mer om projektet:

FRYGG är en AI-baserad modell för energieffektivare fastighetsdrift som är kostnadsfri, säker och med fall-backlösning. FRYGG startade 2020 som ett projekt inom Energy stories där en grupp studenter arbetade med att digitalisera fastighetsdrift på uppdrag av STUNS Energi och Region Uppsala. Är du intresserad av att testa FRYGG och energieffektivisera din fastighet? Kontakta oss!

sv_SE