Skip to main content

Omorganisering

Vi kommer efter sommaren organisera oss för att kunna ta en ännu bredare ansats inom hållbarhet än tidigare. Skälet är att de två temaområden inom STUNS som tidigare benämnts STUNS Energi respektive STUNS Hållbara samhällen framöver blir till ett och samma fokusområde. Det kommer ge oss bättre förutsättningar att skapa samverkan baserat på de behov och den utvecklingspotential som ni stiftare och samarbetspartners har.

Alla medarbetare på STUNS Hållbara samhällen kommer vara kvar i sina nya team på STUNS och samtliga projekt fortsätter tillsvidare under namnet STUNS Energi.

People by a whiteboard

Några projekt som nu går in i STUNS Energi

Klimatneutrala Uppsala 2030

Viable Cities är ett statligt strategiskt innovationsprogram som är till för att främja innovation och transformation inom städer. Programmet är indelat i flera steg. I oktober 2021 startade steg 2. I steg 2 växer projektet till att omfatta 23 städer, varav projektet Klimatneutrala Uppsala 2030 är en del. Varje stad får ett arbetspaket som för Uppsala bland annat inkluderar medborgardialog som STUNS är involverad i.

Finansieras av

Cirkulär Uppsala

Cirkulär Uppsala har precis blivit ett beviljat projekt som går ut på att främja återbruk inom byggbranschen genom samarbete mellan byggföretag i Uppsala. Under våren har tre hållbarhetscase inom Stories genomförts. Dessa case har utgått från perspektiven investering, logistik och digitala plattformar för återbruk. Studentarbetena kan användas för att fortsätta diskussioner kring återbruk inom byggbranschen.

Finansieras av

Arbetshubbar på landsbygden

I Björklinge kommer det i höst vara möjligt att arbeta från en pop-up hubb. Målet är att undersöka hur intresset för pop-up hubbar ser ut och om det kan bidra till ett minskat bilåkande.

Finansieras av

sv_SE