Skip to main content

Elbilsanvändares roll i framtidens hållbara energisystem

Det här är ett av områdena som undersökts under våren när forskargruppen USER vid Uppsala universitet har genomfört intervjuer inom projektet Dansmästaren – Dansar elbilsägare efter det lokala elnätets pipa? Intervjuerna har till exempel handlat om elbilsanvändares uppfattningar och inställningar till Veicle to Grid (V2G), alltså när elbilarnas batterier kan nyttjas och bli en tillgång istället för en belastning vid tider på dygnet när efterfrågan på el är stor. Parallellt utvecklar och testar RISE en parkeringsapp för hållbar elbilsladdning som kommer användas av Uppsala Parkerings AB.

Projektet är ett samarbete mellan forskargruppen USER vid Uppsala universitet, RISE, STUNS Energi och Uppsala Parkerings AB.

Prototyp för hållbar elbilsladdning

Projektet finansieras av

sv_SE