Skip to main content

Teknik för effektreducering

Under hösten 2022 testades ett effekthanteringssystem i tre skolor i Uppsala

Skolfastigheter  beställde ett effekthanteringssystem från Sicotronic i samverkan med STUNS i Tiunda skola, Östra Stenhagenskolan och Fyrisskolan. Effekthanteringssystemet installerades under höstlovet 2022.

Exempel på hur Sicotronics effekthanteringssystem påverkar effektanvändning i skolkök:

Bilden visar mätningar från Tiunda skola (2500 portioner) den 9 december 2022 där Nobellunchen tillagades med 50% av effekten med hjälp av effekthanteringssystemet från Sicotronic. Rött indikerar undviken last.

Kökspersonalen upplever ingen negativ påverkan på deras arbetsuppgifter i köket när systemet från Sicotronic används och kökspersonalen beskriver att dem inte märker att effekthanteringssystemet hanterar effekttoppar som uppkommer.

Vad är ett effekthanteringssystem?

Sicotronic effekthanteringssytem kan vara ett logiskt nästa steg mot att helt effekthantera storköken och frigöra kapacitet i befintlig elservis samt elnätet i stort.

Har du frågor eller vill veta mer? 

För information om projektet, kontakta Fredrik Björklund: fredrik.bjorklund@stuns.se.

Frågor till Måltidsservice, kontakta Sandra Harbom: sandra.harbom@uppsala.se.

Projektet drivs av STUNS Energi tillsammans med Skolfastigheter, Måltidsservice i Uppsala kommun och CIT Energy Management. Projektet finansieras av 

sv_SE