Skip to main content
Dansmästaren

Dansmästaren

Den empiriska utgångspunkten för studien är mobilitetshuset Dansmästaren, som förväntas utgöra en del av lösningen på kapacitetsbristen i Uppsala. Den tekniska flexibilitetspotentialen i fastigheten omfattar en solcellsanläggning, ett batterilager och hundra stationer för elbilsladdning med V2G-teknik.

Målet med projektet är att – med ett tvärvetenskapligt angreppssätt som kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder – estimera den socioekonomiska potentialen för elbilsägare att agera flexibilitetsresurs i lokala elnät samt att utveckla en prismodell och mobilapplikation som främjar flexibilitet i efterfrågan på el för ändamålet

Vill du veta mer om Dansmästaren? Tryck här för att läsa mer information.

Tester av appen utanför Ångströmlaboratoriet den 11:e oktober 2022.

sv_SE