Skip to main content

Uppsala ENERGY

En strategisk mötesplats inom energi och hållbarhet

En av de viktigaste frågor som ledande kunskapsintensiva regioner kan ställa sig i jakten på hållbar tillväxt är hur värden kan skapas baserat på omställningen till en hållbar värld. Uppsalaregionen innehar sedan länge en internationellt ledande position inom akademisk forskning och industriell utveckling kopplat till energi- och hållbarhetsområdet. Samtidigt ser allt fler innovativa företag med internationell ambition dagens ljus. Framtidens utbildningar utformas medan behovet av kommersialiseringsorienterade testmiljöer ökar.
På Uppsala ENERGY möts entreprenörer, forskare, studenter, industri, offentlig sektor och aktörer som utvecklar testmiljöer. Samtalen utgår från fyra teman:

 • Hållbarhets- och energifrågans betydelse för Uppsala och Sverige
 • Det innovativa företagandet – affärsfokus och hållbarhet hand i hand
 • Omställningens behov av kompetensförsörjning och talangutveckling
 • Testmiljöer för hållbara lösningar – lärdomar, förutsättningar och framtid
 •  

  Samskapande föder nya möjligheter i gränslandet mellan universitet, näringsliv och samhälle. Sverige behöver kraftsamla gemensamt, där Uppsala ENERGY fungerar som en pusselbit i form av strategisk mötesplats.

  Varmt välkomna!

  Teman och panelister 2023

  HÅLLBARHETS- OCH ENERGIFRÅGANS BETYDELSE FÖR UPPSALA OCH SVERIGE

  Anders Hagfeldt 
  Rektor Uppsala universitet
  Maria Knutson Wedel
  Rektor Sveriges lantbruksuniversitet
  Joachim Danielsson
  Stadsdirektör Uppsala kommun
  Johan von Knorring
  Regiondirektör Region Uppsala
  Andreas Larsson 
  VD STUNS

  DET INNOVATIVA FÖRETAGANDET – AFFÄRSFOKUS OCH HÅLLBARHET HAND I HAND

  Björn Lindh 
  NitroCapt
  Jenny Larsson 
  Schneider Electric
  Tim Nordh 
  Altris
  Niclas Stjernberg 
  Uppsala Innovation Centre

  OMSTÄLLNINGENS BEHOV AV KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH TALANGUTVECKLING

  Lovisa Svarvare 
  Sandvik Coromant
  Mathilda Ogden 
  STUNS
  Tomas Stavbom 
  Stockholms Handelskammare
  Marcus Lindahl 
  Uppsala universitet

  TESTMILJÖER FÖR HÅLLBARA LÖSNINGAR – lärdomar, förutsättningar och framtid

  Kristina Edström 
  Uppsala universitet
  Robert Eriksson 
  Volvo Cars
  Jesper Hedberg 
  Testa Center
  Henrik Cyrén 
  SLU Holding
  sv_SE