Skip to main content

Uppsala ENERGY 2023 

En strategisk mötesplats inom energi och hållbarhet

RIKSSALEN, UPPSALA SLOTT,  21 MARS 13:00 – 16:30 med efterföljande mingel
Anmälan
En av de viktigaste frågor som ledande kunskapsintensiva regioner kan ställa sig i jakten på hållbar tillväxt är hur värden kan skapas baserat på omställningen till en hållbar värld. Uppsalaregionen innehar sedan länge en internationellt ledande position inom akademisk forskning och industriell utveckling kopplat till energi- och hållbarhetsområdet. Samtidigt ser allt fler innovativa företag med internationell ambition dagens ljus. Framtidens utbildningar utformas medan behovet av kommersialiseringsorienterade testmiljöer ökar.
På Uppsala ENERGY möts entreprenörer, forskare, studenter, industri, offentlig sektor och aktörer som utvecklar testmiljöer. Samtalen utgår från fyra teman:

 • Hållbarhets- och energifrågans betydelse för Uppsala och Sverige
 • Det innovativa företagandet – affärsfokus och hållbarhet hand i hand
 • Omställningens behov av kompetensförsörjning och talangutveckling
 • Utformning av testmiljöer för hållbara lösningar
 •  

  Samskapande föder nya möjligheter i gränslandet mellan universitet, näringsliv och samhälle. Sverige behöver kraftsamla gemensamt, där Uppsala ENERGY fungerar som en pusselbit i form av strategisk mötesplats.

  Varmt välkomna!
  Datum: 21 mars
  Tid: 13.00 – 16.30, med efterföljande mingel
  Var: Rikssalen, Uppsala slott
  Pris: Kostnadsfritt
  Språk: Svenska
  Sista anmälningsdag: 14 mars
  Anmälan

  Teman och panelister

  HÅLLBARHETS- OCH ENERGIFRÅGANS BETYDELSE FÖR UPPSALA OCH SVERIGE

  Anders Hagfeldt 
  Rektor Uppsala universitet
  Maria Knutson Wedel
  Rektor Sveriges lantbruksuniversitet
  Joachim Danielsson
  Stadsdirektör Uppsala kommun
  Johan von Knorring
  Regiondirektör Region Uppsala
  Andreas Larsson 
  VD STUNS

  DET INNOVATIVA FÖRETAGANDET – AFFÄRSFOKUS OCH HÅLLBARHET HAND I HAND

  Björn Lindh 
  NitroCapt
  Jenny Larsson 
  Schneider Electric
  Tim Nordh 
  Altris
  Niclas Stjernberg 
  Uppsala Innovation Centre

  OMSTÄLLNINGENS BEHOV AV KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH TALANGUTVECKLING

  Lovisa Svarvare 
  Sandvik Coromant
  Mathilda Ogden 
  STUNS
  Tomas Stavbom 
  Stockholms Handelskammare
  Marcus Lindahl 
  Uppsala universitet

  UTFORMNING AV TESTMILJÖER FÖR HÅLLBARA LÖSNINGAR

  Kristina Edström 
  Uppsala universitet
  Robert Eriksson 
  Volvo Cars
  Jesper Hedberg 
  Testa Center
  Henrik Cyrén 
  SLU Holding

  PROGRAM

  12:30 – 13:00  Ankomst och registrering
  13:00 – 13.05  Välkommen och introduktion

  Dagens värdar: Hans Nyhlén (STUNS) och Therese Fernlund (STUNS)

  13:05 – 13:30 Hållbarhets- och energifrågans betydelse för Uppsala och Sverige

  Panel:  Anders Hagfeldt (Uppsala universitet), Maria Knutson Wedel (Sveriges lantbruksuniversitet), Joachim Danielsson (Uppsala kommun), Andreas Larsson (STUNS)

  13:35 – 14:05 Det innovativa företagandet – affärsfokus och hållbarhet hand i hand

  Panel: Björn Lindh (NitroCapt), Jenny Larsson (Schneider Electric) , Tim Nordh (Altris), Niclas Stjernberg (Uppsala Innovation Centre)

   

  Samtalsledare: Karolina Gahne (STUNS)

  14:05 – 14:30 Paus och mingel
  14:30 – 15:10 Omställningens behov av kompetensförsörjning och talangutveckling

  Panel: Lovisa Svarvare (Sandvik Coromant), Mathilda Ogden (STUNS), Tomas Stavbom (Stockholms Handelskammare), Marcus Lindahl (Uppsala universitet)

   

  Samtalsledare: Therese Fernlund

  15:10 – 15:40 Paus och mingel
  15:40 – 16:25 Utformning av testmiljöer för hållbara lösningar – lärdomar, förutsättningar och framtid

  Panel: Kristina Edström (Uppsala universitet), Robert Eriksson (Volvo Cars), Jesper Hedberg (Testa Center), Henrik Cyrén (SLU Holding)

   

  Samtalsledare: Hans Nyhlén

  16:25 – 16:30 Slutsatser och nästa steg
  16:30 – 18:00 Mingel och enklare förtäring
  sv_SE